Wymagania dotyczące ładowania

Akumulatory » Wymagania dotyczące ładowania

Napięcie obciążonego źródła prądu stałego użytego do ładowania musi być równe lub nieco większe niż napięcie baterii akumulatorów, występujące w czasie ładowania. W normalnych warunkach napięcie to wynosi 2,2-2,7 V/ogniwo, jeżeli ładowanie prowadzi się do końca największym dopuszczalnym natężeniem prądu. Napięcie ładowania w dużym stopniu zależy od natężenia prądu ładowania (wprost proporcjonalnie) i od temperatury elektrolitu (odwrotnie proporcjonalnie). Praktycznie wzrost temperatury elektrolitu o 1°C powoduje spadek napięcia ładowania na akumulatorze 12 V o 0,01 V.

Ładowanie i urządzenie do ładowania akumulatorów należy dobrać w sposób uwzględniający warunki ruchu elektrycznego oraz własności i typ ładowanego akumulatora. Przed przystąpieniem do ładowania należy sprawdzić, czy ogniwa, końcówki biegunowe i przewody połączeniowe są w dobrym stanie, a zaciski połączeń prawidłowo osadzone na końcówkach akumulatora.

W czasie ładowania, a zwłaszcza na początku ładowania, należy w miarę możliwości sprawdzić napięcie na akumulatorze i natężenie prądu ładowania. Pozwala to ocenić właściwy stan akumulatora i urządzeń do ładowania oraz usunąć ewentualne nieprawidłowości.