Wyładowanie akumulatora

Akumulatory » Wyładowanie akumulatora

Wyładowanie takie wykonuje się prądem o natężeniu / = 0,05 Q20 do napięcia końcowego Uk = 1,75 V/ogniwo, tzn. 5,25 V dla akumulatorów 6,0 V lub 10,5 V dla akumulatorów 12 V. Po wyładowaniu akumulator poddaje się ładowaniu zwykłemu w sposób opisany w pkt. 7.4. Wyładowanie akumulatora działa korzystnie na jego własności elektrochemiczne i powszechnie zwane jest wyładowaniem treningowym. W celu osiągnięcia przez akumulatory pełnych własności elektrycznych (głównie pojemności) trzeba wykonać kilka wyładowań treningowych. wyładowany wymaga bezpośredniego naładowania. samochodowych i motocyklowych przeprowadza się najczęściej stałym natężeniem prądu, jednostopniowo lub dwustopniowo (pkt 7.2).

Przy ładowaniu stałym natężeniem prądu dwustopniowym podłączamy akumulator do źródła stałego (zacisk + akumulator na biegun + źródła). Ładowanie prowadzimy stałym natężeniem prądu o wartości I = 0,1 Q20 [A] do chwili wystąpienia gazowania (2,4 Y/ogniwo) lub do uzyskania przez akumulator sześciowoltowy napięcia 7,1-7,2 V, a przez akumulator dwunastowoltowy napięcia 14,2-14,4 V. W przypadku ładowania akumulatora całkowicie wyładowanego, akumulator osiąga wyszczególnione napięcia po 8-10 godzinach ładowania

Następnie zmniejszamy natężenie prądu ładowania do stałej wartości / = 0,05 Q2o [A]. Ładowanie takim natężeniem prądu prowadzi się do oznak całkowitego naładowania, praktycznie przez okres 5-6 godzin od chwili zmniejszenia natężenia prądu. Przy zmianie natężenia prądu ładowania zaleca się przerwać ładowanie na okres 1-2 godzin, aby umożliwić dyfuzję elektrolitu i odgazowanie.