Współpraca akumulatora z prądnicą

Akumulatory » Współpraca akumulatora z prądnicą

Źródłem energii elektrycznej w pojazdach spalinowych są prądnice: prądu stałego lub prądu' przemiennego (tzw. alternator). W uzwojeniach prądnic indukuje się prąd przemienny, jednak obie dostarczają prąd stały. Własności alternatora górują nad własnościami prądnicy bocznikowej w zakresie masy, objętości, wytwarzanej mocy przy niskich obrotach, możliwościach sterowania i w zakresie obsługi.

Indukowane napięcie jest proporcjonalne do prędkości obrotowej prądnicy zależnej od obrotów silnika. Akumulator wymaga stałego napięcia i dlatego prądnice wyposaża się w regulatory. Regulator prądnicy bocznikowej, najczęściej elektromechaniczny, składa się z regulatora napięcia, wyłącznika prądu zwrotnego i ogranicznika prądu.