Właściwie dobrane napięcie regulowane

Akumulatory » Właściwie dobrane napięcie regulowane

Właściwie dobrane napięcie regulowane w pojeździe zapewnia prawidłową pracę akumulatora, zapobiega uszkodzeniem prądnicy, żarówek i zapłonu. W celu uniknięcia kłopotów eksploatacyjnych, nastawienie regulatora napięcia w pojeździe należy powierzyć ASO. Znając powyższe dane można wyznaczyć czas wyładowania akumulatora obciążonego określonym odbiornikiem, przy niepracującej prądnicy. Bez względu na umiejscowienie, akumulator powinien być silnie zamocowany (np. obejmą metalową, jak w samochodzie FSO Warszawa lub listwą metalową ściągniętą śrubami, jak w samochodzie STAR). W samochodach osobowych nowszych konstrukcji, stosuje się specjalny wspornik przeznaczony do mocowania akumulatorów przy podstawie. Akumulatory przystosowane do takiego mocowania mają kołnierze na obudowie zakończone skośną listwą (rys. 8.3). Konstrukcje takie mają samochody FSO 125P i Polski FIAT 126P. Krajowe akumulatory typu 6SC34 i 6SC45 w obudowie polipropylenowej wyposażono u dołu w kołnierze ze skośną listwą do mocowania przy podstawie.

Konstrukcja taka zapewnia obudowie odporność na udar o przyspieszeniu 490 cm/s2 (co występuje przy czołowym zderzeniu pojazdu poruszającego się z prędkością 70 km/h z trwałą przeszkodą). Stosuje się dwie odmiany takich mocowań, europejską z listwą na wysokości 10,5 mm oraz północno-amerykańską z listwą, na wysokości 28-29 mm.

W okresie zimowym, w przypadku gdy akumulator nie znajduje się pod osłoną silnika, metalową skrzynkę akumulatorową zaleca się od wewnątrz wyłożyć materiałem izolacyjnym, zabezpieczającym przed zimnem, np. watą z wełny szklanej, pianką poliuretanową itp.