Właściwe uruchomienie akumulatora

Akumulatory » Właściwe uruchomienie akumulatora

Właściwe uruchomienie akumulatora ma decydujący wpływ na własności elektryczne i trwałość akumulatora. Akumulator po uruchomieniu może być eksploatowany w pojeździe mechanicznym. Jeżeli istnieją ku temu możliwości, to zaleca się akumulator uruchomiony (po pierwszym ładowaniu) poddać wyładowaniu.