Wentylacja dorywcza

Akumulatory » Wentylacja dorywcza

Wentylacja dorywcza powinna być wymuszona. Do wentylacji wymuszonej stosuje się wentylatory ssące umieszczone w oddzielnych .kanałach wywiewnych. Silniki do wentylatorów umieszcza się na zewnątrz akumulatorni. Najlepiej stosować silniki zwarte, o budowie zamkniętej, zabezpieczone przed działaniem oparów kwasu siarkowego. Przy wentylacji sztucznej musi być zapewniony dopływ powietrza do akumulatorni. Wentylacja powinna zapewniać co najmniej 6-krotną wy- wymianę powietrza w ciągu godziny.