Wentylacja ciągła

Akumulatory » Wentylacja ciągła

Wentylacja ciągła to najczęściej wentylacja naturalna uzyskiwana za pomocą układu kanałów wentylacyjnych wywiewnych i nawiewnych tak umieszczonych, aby zapewnić wymianę powietrza w całym pomieszczeniu, Każdy kanał wentylacyjny powinien mieć przekrój 150 cm2. Kanały wywiewne powinny być wyprowadzone ponad najwyższe miejsce dachu i zaopatrzone w wywietrzniki. Kanały te nie powinny być połączone ani z przewodami kominowymi, ani z ogólnym systemem wentylacji budynku.