Uszkodzony łącznik międzyogniwowy

Akumulatory » Uszkodzony łącznik międzyogniwowy

Uszkodzony łącznik międzyogniwowy w akumulatorach z monowieczkiem, eksploatowanych przez okres do 2 lat, można niekiedy naprawić tzw. metodą kuchenną. W tym celu należy stwierdzić jaki łącznik jest uszkodzony (w sposób podany w pkt. 10.2) i określić jego usytuowanie w akumulatorze, na podstawie rozebranego akumulatora złomowego. Na mono- wieczku, dokładnie nad uszkodzonym łącznikiem, wycina się przecinakiem otwór, o odpowiedniej wielkości (np. dla akumulatora 6SC45 - 25x 15 mm).

Po odsłonięciu łącznika należy metodą spawania usunąć uszkodzenie odpowiednim palnikiem. Po zespawaniu łącznika uszczelnia się gródź tiksotropową żywicą. Następnie należy ze starego monowieczka wyciąć brakującą część i wkleić na żywicę epoksydową w monowieczku. W mono- wieczku ebonitowym można uzyskać pełne uszczelnienie, gorzej w mono-wieczku polipropylenowym. W tym przypadku lepiej jest zastosować zgrzewarkę powietrzną do folii i zgrzać część wyciętą termicznie.

Do uszczelnienia grodzi lub wieczka można przykładowo przygotować żywicę epoksydową, złożoną z epidianu 5 i utwardzacza 21 (dostępnych w handlu). Żywicę przed utwardzeniem należy zagęścić, aby nie spływała stosując pył ebonitowy 30% ciężarowo w stosunku do żywicy, albo krzemionkę aerosil 2000 lub kab-0-sil w ilości 3% wagowo. Bezpośrednio przed użyciem miesza się żywicę wraz z dodatkami z utwardzaczem w stosunku 10 : 1.

Masę zalewową, do uszczelnienia pojedynczych wieczek, można przy-gotować korzystając z masy uzyskanej przy demontażu akumulatora lub należy przygotować nową. Na przykład można zastosować asfalt ponaftowy (72%), olej lniany (13%) i sadzę lampową lub naftową (15%). W równomiernie ogrzewanym naczyniu żelaznym, najlepiej na łaźni piaskowej, topi się przygotowany asfalt z częścią oleju lnianego. Do roztopionej masy dolewa się resztę oleju i ogrzewa przez-około 2 godziny. Sadzę dodaje się po pół godzinie po dolaniu reszty oleju. W czasie ogrzewania masę należy stale mieszać. Temperatura w czasie ogrzewania masy powinna być utrzymana w gra-nicach od 160 do 180°C.