Uszkodzenia wewnętrzne

Akumulatory » Uszkodzenia wewnętrzne

Uszkodzenia wewnętrzne to pęknięcie grodzi międzyogniwowej, zwarcia międzypłytowe, urwanie się płyt z mostka, spływanie lub wypadanie mas czynnych z kratek, korozja kratek płyt dodatnich, wytopienie łączników międzyogniowowych (w konstrukcji z monowieczkiem), nieszczelność w miejscu przejścia łącznika przez gródź, przebiegunowanie jednego z ogniw lub całego akumulatora, zwarcia poprzez uszkodzony separator, albo brak separatora. Pęknięcie obudowy występuje najczęściej podczas transportu akumulatorów, upadku, zderzenia pojazdu itp. Pękanie masy zalewowej wywołują ciężkie warunki eksploatacji i starzenie się masy w wyniku wyługowania z niej przez elektrolit zawartych olejów.