Urwanie płyty

Akumulatory » Urwanie płyty

Urwanie płyty może być wywołane nadmiernymi wstrząsami albo niedokładnym wlutowaniem płyty w mostek, a także całkowitą korozją ramki płyty. Spływanie mas czynnych jest normalnym zjawiskiem występującym w czasie eksploatacji. Wypadanie masy czynnej, szczególnie ujemnej, w postaci cegiełek może być spowodowane nadmiernym przeładowaniem, silnymi wstrząsami, zbyt niską temperaturą pracy itp. Korozja kratek płyt dodatnich stanowi normalne zużycie płyt. Przeładowania przyspieszają ten proces. Nieszczelność w miejscu przejścia łącznika przez gródź, może spowodować nadmierne obciążenie akumulatora. W akumulatorach zawierających uszczelkę gumową, proces starzenia uszczelki powoduje powstanie nieszczelności grodziowej.