Uruchomienie po naprawie

Akumulatory » Uruchomienie po naprawie

Sposób uruchomienia akumulatora po naprawie zależy od czynności, jakie wykonano. Inaczej postępujemy, gdy były wymieniane przekładki i usuwane zwarcia, a inaczej, gdy były wymieniane zestawy płyt. Akumulator, w którym usuwano zwarcie jednego ogniwa, nie wymaga ładowania wszystkich ogniw. Przyłącza się do sieci tylko to ogniwo, które naprawiono, przy czym do napełnienia ogniwa stosuje się elektrolit uprzedni o usunięty. Ogniwo ładujemy do oznak całkowitego naładowania prądem o natężeniu I = 0,05 Q20 [A],

Akumulator, w którym usuwano zwarcia i zabudowano nowe przekładki we wszystkich ogniwach, napełnia się elektrolitem o gęstości 1,12- 1,14 g/cm3 i ładuje prądem o natężeniu / = 0,05 Q20 [A] do oznak całkowitego naładowania. Można i w tym przypadku zastosować stary elektrolit po odfiltrowaniu osadów.

Akumulator, w którym zabudowano nowe zestawy płyt, napełnia się świeżym elektrolitem o gęstości 1,26 g/cm3 i ładuje, jak podczas uruchamiania (/ = 0,05 Q20 [A]) przez okres 50-70 godzin. We wszystkich przypadkach zaleca się, po naładowaniu, wykonać wyładowanie sprawdzające trybem 20-godzinnym. Uzyskane pojemności pokażą, czy wykonana naprawa była skuteczna.

Po wyładowaniu sprawdzającym ładuje się akumulator normalnie do oznak całkowitego naładowania i przekazuje go do eksploatacji.