Transformator i cewka

Akumulatory » Transformator i cewka

Transformator i cewka są zaopatrzone w odczepy, które pozwalają na dostosowanie urządzenia do lokalnych warunków napięciowych. W dużych urządzeniach stosuje się chłodzenie (wentylację) elementów prostujących. Należy wówczas uważać, by kurz i opary kwasów lub zasad nie przedostawały się na elementy prostownika.

Bardzo często prostowniki diodowe są wyposażone w samoczynny wyłącznik ładowania. Ten wyłącznik jest przeznaczony przede wszystkim do baterii trakcyjnych, zainstalowanych na wózkach elektrycznych i dostosowany do niezmiennych warunków pracy (stała liczba ogniw ładowanych tego samego typu). W ładowniach akumulatorów samochodowych i motocyklowych ładuje się różną liczbę akumulatorów, w zależności od potrzeb, stąd stosowanie samoczynnego wyłącznika ładowania jest praktycznie niemożliwe. 

Akumulatory samochodowe i motocyklowe swą budową i wykonaniem są przeznaczone do stosowania w pojazdach samochodowych z silnikami spalinowymi. Nie wyklucza to zastosowania wyszczególnionych akumulatorów do innego rodzaju pracy elektrycznej, np. do zasilania urządzeń pomiarowych. Należy jednak zauważyć, że omawiane akumulatory pracują najekonomiczniej w pojazdach. Stosowanie akumulatora samochodowego, np. w baterii oświetlenia awaryjnego jest droższe w porównaniu z akumulatorami stacjonarnymi przewidzianymi konstrukcyjnie właśnie do tego celu.