Temperatura otoczenia i elektrolitu

Akumulatory » Temperatura otoczenia i elektrolitu

Temperatura otoczenia i elektrolitu wpływa na napięcie ładowania. Zmiany napięcia na akumulatorze 12 V, w zależności od prądu ładowania i stanu naładowania w różnych temperaturach, przedstawiono na rysunku 7.3. Napięcie ładowania rośnie przy spadku temperatury. Na rysunku widać, że w połowie naładowany akumulator będzie się ładować następująco: w temperaturze - 18°C prądem 2 A, w 27°C prądem 27 A, a w 49°C pełną mocą prądnicy lub alternatora, np. 50 A.

Zmiany temperatury udzielają się też regulatorowi. Stąd regulator wyposaża się w kompensator temperatury. Kompensator ten wywołuje wzrost napięcia ładowania przy spadku temperatury, aby akumulator mógł się ponownie naładować. Ze wzrostem temperatury kompensator obniża napięcie regulowane, aby nie dopuścić do przeładowania akumulatora.

Ładowanie akumulatora w takich warunkach jest niedozwolone i może spowodować poważne uszkodzenia. Akumulator rozgrzeje się nadmiernie, co obniży napięcie ładowania i zwiększy prąd ładowania. Nadmierne ładowanie może spowodować trwałe uszkodzenie mas czynnych lub separatorów. Wystąpi nadmierne gazowanie, które spowodować może wytrysk elektrolitu, a nawet wybuch nagromadzonych gazów. Uszkodzeniu mogą ulec: regulator, alternator, układ zapłonowy, a nawet odbiorniki energii elektrycznej zainstalowane w pojeździe.

Naładowany akumulator 6SC45 zasilany z alternatora o napięciu regulowanym U = 14,2 V, ładowany jest prądem o wartości 2,0-0,5 A, czyli dopuszczalnym. W przypadku zasilania tego akumulatora, z tego samego alternatora bez regulatora, napięcie alternatora osiąga wartość 17,7 V (rys. 7.4) i wówczas naładowany akumulator jest ładowany prądem o wartości 42-52 A, czyli 20-krotnie wyższym od dopuszczalnego.