Temperatura elektrolitu przy ładowaniu

Akumulatory » Temperatura elektrolitu przy ładowaniu

Ładowanie zaleca się prowadzić w temperaturze elektrolitu 5-40°C. Ponieważ podczas ładowanie elektrolit się rozgrzewa należy dbać, aby temperatura elektrolitu nie przekroczyła 50°C. W przypadku osiągnięcia tej temperatury ładowanie należy przerwać lub zmniejszyć natężenie prądu ładowania albo wprowadzić chłodzenie wymuszone.