Sprawdzenie i ocena części

Akumulatory » Sprawdzenie i ocena części

Wymontowany zestaw należy dokładnie obejrzeć, szczególnie wszystkie krawędzie. Zauważone zwarcia wywołane przerostami masy ujemnej usuwa się zaostrzoną pałeczką drewnianą. Następnie kontroluje się stan wlutowania płyt w mostkach oraz stan i obecność separatorów. Odginając płyty w zestawie można usunąć uszkodzony separator i wmontować nowy. Równocześnie można skontrolować stan płyt. Odginanie płyt w zestawie należy wykonywać delikatnie, aby nie wyłamać mostka i nie wykruszyć masy czynnej.

W opróżnionym naczyniu należy sprawdzić wysokość osadu na dnie w komorach osadowych. Można to uczynić bez wylewania elektrolitu, przez pochylenie naczynia. W przypadku wybudowania tylko jednego lub dwóch ogniw z akumulatora osad wraz z elektrolitem usuwa się pompką. Jeżeli wybudowano wszystkie ogniwa a osad wypełnia całkowicie komory, to płucze się blok wodą aż do usunięcia osadu. Opróżniony i osuszony blok należy poddać oględzinom i sprawdzić szczelność iskrownikiem wytwarzającym napięcie rzędu 15 000Y. Wysokie napięcie z iskrownika doprowadza się do dwóch elektrod probierczych: jednej - w kształcie płytki metalowej, a drugiej w kształcie metalowej miotełki. Z jednej strony badanej ściany przykłada się elektrodę płytkową, a drugą stronę elektrodę miotełkową. Występowanie iskrzenia na drodze między elektrodami świadczy o nieszczelności ścianki naczynia. Jeżeli z akumulatora nie wyciekł elektrolit, to należy skontrolować tylko ścianki działowe.

Badanie naczyń można też przeprowadzić bez iskrownika na mokro. Oczyszczone naczynie napełnia się słabym roztworem kwasu siarkowego o gęstości 1,05-1,1 g/cm3 i ustawia na podkładkach w wannie kwasoodpornej napełnionej tym samym elektrolitem. Poziom elektrolitu w naczyniu i wannie powinien znajdować się na równej wysokości, odpowiadającej wysokości roboczej (15-20 mm poniżej górnej krawędzi bloku).

Dwie elektrody metalowe, połączone przez woltomierz albo żarówką ze źródłem prądu stałego lub przemiennego, o napięciu co najmniej 36 V, wkłada się kolejno do poszczególnych naczyń bądź do jednej komory naczynia i wanny. Naczynie jest dobre, jeżeli woltomierz nie wykazuje napięcia albo, gdy żarówka nie świeci we wszystkich możliwych próbach. Sposób przeprowadzenia badania szczelności naczyń ebonitowych przez zanurzenie w elektrolicie podano na rysunku 10.2..