Sposoby ładowania

Akumulatory » Sposoby ładowania

Akumulator można ładować trzema zasadniczymi sposobami: metodą stałego natężenia prądu I, metodą stałego napięcia U i metodą malejącego prądu ^(poprzez stałą rezystancję). Ładowanie dzieli się na dwa okresy: okres pierwszy to czas od początku ładowania do momentu osiągnięcia napięcia gazowania, czyli U = 2,4-2,45 V/ogniwo okres drugi ładowania to czas od początku gazowania do końca ładowania.

W pierwszym okresie ładowania, do czasu osiągnięcia napięcia gazowania, teoretycznie nie ogranicza się natężenia prądu ładowania. W praktyce jako maksymalne przyjmuje się natężenie prądu ładowania równe /max = 0,8<22o [A]. Przy takim natężeniu elektrolit nagrzewa się jednak i stąd jako natężenie prądu maksymalne zalecane, przy którym nie występuje nagrzanie się elektrolitu powyżej dopuszczalnej temperatury, przyjmuje się wartość / = 0,5 Q20 [A]. W momencie przekroczenia napięcia gazowania natężenie prądu powinno mieć wartość najwyżej Ig = 0,2Q20 [A], a w końcu ładowania wartość równą Ik = 0,06 Q2o [A]. Naładowany akumulator należy odłączyć od zasilacza. Przeładowania akumulatora, czyli ładowanie po naładowaniu, są dopuszczalne maksymalnie przez 3 dni prądem o wartości / = 0,02 Q2o [A].