Spawanie ołowiu

Akumulatory » Spawanie ołowiu

Spawanie ołowianych części akumulator jest czynnością trudną. Warto więc omówić ją szczegółowo, tym bardziej, że w porównaniu z normalnym spawaniem warsztatowym stali uznać ją należy za pracę precyzyjną. Do spawania części akumulatorów należy stosować stop ołowiu z an-tymonem (4-12% Sb, tzw. ołów twardy). Stopów cyny, powszechnie stosowanych jako materiał lutowniczy, używać przy spawaniu akumulatora nie wolno. Nie wolno również czyścić powierzchni części przeznaczonych do spawania płynem lutowniczym. Zarówno cyna, jak i płyn lutowniczy stanowią zanieczyszczenia szkodliwe dla akumulatora.

Części przygotowane do spawania należy dobrze oczyścić mechanicznie z zanieczyszczeń i tlenków na powierzchni, aż do uzyskania metalicznego połysku. Do czyszczenia stosuje się pilnik, nóż, szczotkę metalową i papier ścierny. Spawanie należy wykonywać szybko, aby części spawane nie miały czasu wystygnąć w czasie spawania. Wystyganie pogarsza znacznie jakość wykonanego połączenia i sprzyja powstawaniu żużla.

Spawa się najczęściej płomieniem gazowym uzyskiwanym z małego palnika do Spawania. Płomień wytwarzają spalane mieszaniny gazów palnych (wodoru, propanu lub acetylenu) z tlenem. Najłatwiej spawa się ołów stosując płomień tlenowo-wodorowy, ponieważ wodór chroni spawane części przed utlenieniem i powstawaniem żużla. Do spawania gazowego służy specjalny palnik niskiego ciśnienia (tzw. palnik smoczkowy). Palnik tego typu pokazano na rysunku 10.7. Ma on dwa kanały, jeden do gazu palnego (wodór, propan, acetylen), a drugi do tlenu. Oba kanały zbiegają się w komorze zmieszania.

Tlen dopływający z butli przez reduktor pod ciśnieniem około 0,01 MPa przepływa przez zawór regulacyjny i dopływa do smoczka. W końcu smoczka znajduje się dysza. Tlen przechodząc przez dyszę nabiera dużej prędkości i zasysa gaz palny do komory zmieszania, w której oba gazy mieszają się ze sobą. Wylatująca przez dzióbek mieszanka spala się u wylotu palnika. Do spawania elementów akumulatora dobiera się palnik z dzióbkiem o średnicy około 1,0-2,0 mm.

Przed spawaniem należy sprawdzić działanie palnika. W tym celu doprowadza się do palnika tlen, przy czym reduktor butli tlenowej nastawia się na ciśnienie 0,01 MPa. Otwiera się obydwa zawory regulujące palnika i do przewodu, do którego doprowadza się gaz palny, przykłada się palec. Palnik działa prawidłowo, jeżeli odczuwa się dość silne ssanie. W przypadku braku ssania palnik należy oczyścić. Oprócz palnika należy sprawdzić zamocowanie węży na łącznikach doprowadzających gazy, dokręcając opaski zaciskowe. Palnik uruchamia się otwierając najpierw zawór tlenowy palnika, następnie zawór z gazem palnym i szybko zapala mieszankę u wylotu dzióbka.