Rozdzielnia

Akumulatory » Rozdzielnia

Pomieszczenie na rozdzielnię musi być suche, widne i przylegać bezpośrednio do akumulatorni. Budowa pomieszczenia i urządzeń powinna odpowiadać wymaganiom PBUE. Przewody przeprowadza się przez ścianę do akumulatorni przez szczelne otwory w rurkach z materiału izolacyjnego, aby nie dopuścić oparów kwasu do rozdzielni.

W rozdzielni przewiduje się ustawienie tablicy rozdzielczej prądu przemiennego (najlepiej żeliwnej, okapturzonej) z wyłącznikiem głównym pozwalającym wyłączyć dopływ energii elektrycznej. Dopuszcza się instalowanie w rozdzielniach dowolnych urządzeń zasilających prądu stałego (prostowniki, agregaty) jednak o napięciu nie wyższym niż 110Y.

W przypadku zastosowania prądnic, należy zapewnić stały fachowy nadzór nad ich działaniem, a ponadto należy zainstalować urządzenie zabezpieczając« przed prądami zwrotnymi. Na każdym obwodzie prądu stałego należy zainstalować amperomierz i woltomierz. Wskaźniki nie mogą być klasy gorszej niż 1,5.

Oprócz tego zaleca się zainstalowanie na każdym obwodzie licznika amperogodzin. Zaleca się rozwiązanie instalacji elektrycznej i budowy pomieszczenia ładowni i rozdzielni w sposób umożliwiający odczytanie z ładowni wskazań amperomierzy na poszczególnych obwodach ładowania oraz obserwowanie z rozdzielni akumulatorów znajdujących się w ładowni. Rozdzielnia powinna być wyposażona w zapasowe rezystory i przyrządy pomiarowe, aby istniała pewna elastyczność i możliwość zmiany wartości zakresów prądu w poszczególnych obwodach.