Regulator prądnicy

Akumulatory » Regulator prądnicy

Regulator prądnicy ma decydujący wpływ na własności i stan akumulatora w pojeździe. Utrzymywanie przez regulator zbyt wysokiego napięcia powoduje systematyczne przeładowania akumulatora prowadzące do nadmiernego ubytku wody z elektrolitu i niszczenia mas czynnych oraz korozji kratek. Regulator utrzymujący zbyt niskie napięcie w instalacji pojazdu prowadzi do całkowitego wyładowania i konieczności doładowania z zewnętrznego źródła. Zatem prawidłową pracę układu zasilania pojazdu zapewniają pełno-sprawna prądnica, akumulator i regulator napięcia oraz właściwie do warunków pracy pojazdu nastawione napięcie regulowane.