Przewody przyłączeniowe instalacji pojazdu z akumulatorem

Akumulatory » Przewody przyłączeniowe instalacji pojazdu z akumulatorem

Przewody przyłączeniowe instalacji pojazdu z akumulatorem wyposaża się w odlewane końcówki przewodów, przeznaczone do zaciskania na końcówkach biegunowych akumulatora. Końcówka przewodu, zwana popularnie zaciskiem przewodu, składa się z rozciętego korpusu odlanego z mosiądzu ze stalową wkładką sprężystą z gniazdem o kształcie stożka i śruby ściskającej, pokrytych powłoką ołowiową odporną na działanie kwasu siarkowego. Wymiary gniazd stożkowych odpowiadają wymiarom końcówek biegunowych akumulatora, dodatniej lub ujemnej. Śruba po dokręceniu zapewnia właściwy i trwały kontakt między końcówkami (rys. 8.4).

Końcówki zamocowuje się na przewodzie bezpośrednio przez odlewanie, lutowanie lub zaciskanie. Końcówki są przystosowane do giętkich przewodów samochodowych w izolacji polwinilowej (LYS lub LgYS) o przekrojach od 16 do 95 mm2. Końcówki przewodów do akumulatorów samochodowych wykonuje się zgodnie z BN-70/3687-01 .

Akumulatory motocyklowe i nieliczne samochodowe mają końcówki w kształcie oczka lub sworznia z gwintem. W takim przypadku końcówka przewodu akumulatorowego jest również pierścieniowa. W czasie użytkowania akumulatora na stykach przewodu akumulatorowego i bieguna dodatniego powstają osady związków chemicznych wywołane korozją. W takim przypadku trudno zdjąć końcówkę z bieguna akumulatora. Stosowanie młotka powoduje uszkodzenie końcówki bieguna, a nawet płyt.