Przechowywanie

Akumulatory » Przechowywanie

Akumulator sprzedawany w stanie suchym nieładowanym lub suchoładowanym należy przechowywać bez elektrolitu, tzn. w takim stanie, w jakim dostarcza go wytwórca. Okres przechowywania akumulatorów z separacją z tworzyw sztucznych (mikroporowatą) wynosi trzy lata, licząc od daty produkcji. W okresie przechowywania należy dbać o szczelne zamknięcie ogniw, odpowiednie usytuowanie akumulatora i odpowiednią temperaturę pomieszczenia magazynowego.

Zamknięcie ogniw zapobiega zanieczyszczeniu akumulatora. Ustawianie jednego akumulatora na drugim, jest niedopuszczalne ze względu na możliwość uszkodzeń mechanicznych. Akumulatory powinny stać na odpowiednich regałach. Pomieszczenia do przechowywania powinny być czyste i suche, a temperatura pomieszczeń powinna wynosić od 5 do 30°C.