Przebiegunowanie ogniwa

Akumulatory » Przebiegunowanie ogniwa

Przebiegunowanie ogniwa polega na odwróceniu biegunowości i może wystąpić jeżeli jedno z ogniw słabo pracuje i wyładuje się wcześniej niż pozostałe. Przebiegunowanie całego akumulatora wywołuje niewłaściwe podłączenie akumulatora do Urządzenia ładującego. Spotykane niedomagania akumulatora, przyczyny ich powstawania i sposoby usuwania zestawiono w tablicy 10.1.