Postępowanie w przypadku wylania lub zabrudzenia elektrolitu

Akumulatory » Postępowanie w przypadku wylania lub zabrudzenia elektrolitu

Przy nieostrożnym obchodzeniu się z akumulatorem, szczególnie w czasie transportu, może się zdarzyć, że elektrolit zostanie całkowicie lub częściowo wylany z akumulatora. Należy wówczas niezwłocznie napełnić akumulator wodą oczyszczoną i oddać go do stacji obsługi. W stacji obsługi ładuje się akumulator natężeniem prądu stosowanym podczas pierwszego ładowania do czasu wystąpienia stałego napięcia i stałej gęstości elektrolitu.

Następnie wylewa się z akumulatora elektrolit i natychmiast nalewa świeży o gęstości 1,28 g/cm3. Akumulator napełniony wymaga ładowania natężeniem prądu pierwszego ładowania i wyregulowania gęstości elektrolitu do przepisanej wartości.

Podobnie postępuje się z akumulatorem przez dłuższy czas odstawionym, w którym „wysechł" elektrolit (woda wyparowała a kwas przeszedł w płyty). Opisane uprzednio zabiegi nie zawsze przywracają akumulatorowi zdolności użytkowe.