Pomieszczenia do konserwacji

Akumulatory » Pomieszczenia do konserwacji

W pomieszczeniu przeprowadza się konserwację mechaniczną akumulatorów i prowadzi ewidencję i zapisy. Pomieszczenie to powinno być widne i mieć dobre oświetlenie elektryczne oraz powinno być wyposażone w wentylację wymuszoną. Oprócz stołu do prowadzenia zapisów warsztat powinien być zaopatrzony w stojak drewniany, umożliwiający wygodne przeprowadzenie oględzin i konserwacji mechanicznej akumulatorów. Do pomieszczenia powinna być doprowadzona wodą bieżąca oraz zmywacz do mycia akumulatorów. Pomieszczenie powinno być wyposażone w niezbędne przyrządy do celów konserwacji a mianowicie:

- woltomierz z opornikiem do sprawdzania napięcia pod obciążeniem,

- woltomierz na prąd stały o zakresie 3 i 20 V klasy 1,0.

- mierniki wzorcowe klasy 0,5 - legalizowane co pół roku,

- areometr z pipetą i gruszką gumową.

Elektroliciarnia

W elektroliciarni przechowuje się stężony kwas, zapas przygotowanego elektrolitu oraz wodę oczyszczoną. Ponadto w pomieszczeniu tym można przyrządzać elektrolit o odpowiedniej gęstości, jak również destylować wodę za pomocą specjalnej destylarki elektrycznej. W elektroliciarni powinna być woda bieżąca, posadzka kwasoodporna W pomieszczeniu tym znajdują się stojaki z kwasem stężonym i wodą oczyszczoną oraz naczynia kamionkowe do przyrządzania i przechowywania elektrolitu.

Przepisy zabraniają magazynowania stężonego kwasu siarkowego bez-pośrednio w pomieszczeniach pracy. W elektroliciarni może być przechowywana, w odpowiedni sposób, odzież ochronna niezbędna przy sporządzaniu elektrolitu (fartuch gumowy, buty gumowe, rękawice gumowe, okulary ochronne).