Pomiary

Akumulatory » Pomiary

Pomiary przeprowadza się w sposób następujący: dodatnią końcówkę woltomierza łączy się z dodatnią końcówką biegunową akumulatora, a końcówkę ujemną z pomocniczą elektrodą kadmową. Pomiary napięcia U+k przeprowadza się kolejno na każdym ogniwie zanurzając elektrodę w jego elektrolicie. Uzyskane wyniki pomiaru na sprawnym akumulatorze, w stanie spoczynku, zestawiono w tablicy 10.2. W tablicy zestawiono również napięcie poszczególnych ogniw w stosunku do ujemnej końcówki biegunowej akumulatora E/_t. W przypadku zwarcia, np. ogniwa 2 napięcie U+k2 będzie wynosiło 2,2 V (jak na ogniwie 1) a pozostałe napięcia ogniw będą o 2,0 V niższe.