Pomiar napięcia w ogniwie z uszkodzonym łącznikiem

Akumulatory » Pomiar napięcia w ogniwie z uszkodzonym łącznikiem

Pomiar napięcia w ogniwie z uszkodzonym łącznikiem wykaże napięcie równe 0 lub nieco odbiegające od tej wartości (w zależności od stopnia uszkodzenia łącznika). Pomiary napięć w celu wyszukania uszkodzonego łącznika między ogniwowego zaleca się przeprowadzić na obciążonym akumulatorze prądem rzędu kilkudziesięciu amperów. Ocena stanu akumulatora na podstawie badań i pomiarów elektrycznych nie jest łatwa i wymaga dłuższej praktyki zawodowej.