Połączenie akumulatora z instalacją pojazdu

Akumulatory » Połączenie akumulatora z instalacją pojazdu

Połączenie akumulatora z instalacją pojazdu powinno być wykonane prawidłowo, tzn. z uwzględnieniem właściwej biegunowości, i starannie, czyli za pomocą odpowiednich końcówek i przewodów. Niedbałe lub niewłaściwe połączenie akumulatora z instalacją pojazdu powoduje duży spadek napięcia w obwodzie rozrusznika i obniżenie jego możliwości rozruchowych. W przypadku samochodów z alternatorami i diodami półprzewodnikowymi błędne załączenie akumulatora powoduje uszkodzenie drogich diod krzemowych.