Podładowanie

Akumulatory » Podładowanie

Podładowaniem nazywa się przyspieszone doładowanie akumulatora wyładowanego. Podładowanie stosuje się na krótkim postoju pojazdu, w celu umożliwienia kontynuowania jazdy. Do przeprowadzenia podładowania trzeba dysponować odpowiednim źródłem prądu.

Ładowanie takie przeprowadza się stałym natężeniem lub stałym napięciem. Stosując metodę stałego natężenia w pierwszej fazie ładowania stosuje się natężenie prądu o wartości / = 0,8 Qzn [A], Od chwili, w której ogniwa zaczynają gazować Uog = 2,4 V, natężenie prądu należy zmniejszyć do wartości I = 0,1 Q,„ [A], W przypadku stosowania metody stałego napięcia przykładamy do akumulatora źródło o stałym napięciu, o -wartości U = 2,4 V/ogniwo. Prąd ładowania wynosi w pierwszym okresie 0,9 Q20 [A], po czym maleje. W czasie podładowań temperatura elektrolitu nie może przekroczyć wartości dopuszczalnej 50°C.

Podładowania nie są korzystne dla akumulatora i dlatego należy je przeprowadzać tylko w przypadkach awaryjnych. Na rysunku 7.5 pokazano charakterystyki podładowań stałym natężeniem prądu akumulatora samochodowego, uprzednio całkowicie wyładowanego. W przeciągu około 30 minut można w opisany sposób doprowadzić do akumulatora 40-60% ładunku niezbędnego do pełnego naładowania.  Charakterystykę podładowania metodą stałego napięcia akumulatora wyładowanego w 50%, w różnych temperaturach, przedstawiono na rysunku 7.6.