Płyty ujemne

Akumulatory » Płyty ujemne

Płyty ujemne w dobrym stanie zawierają ołów gąbczasty. Rysowanie powierzchni paznokciem daje wyraźny metaliczny ślad. Płyta jest gładka, a krawędzie czyste. Płyty ujemne całkowicie białe lub pokryte białymi srebrzystymi nalotami, nie wykazujące metaliczności przy rysowaniu, są nieodwracalnie zasiarczanione. Kolor czarny płyty wskazuje na zanieczyszczenie masy czynnej metalami, np. antymonem, miedzią a kolor brązowy świadczy o przebiegunowaniu płyty. Płyta, w której wystąpił silny skurcz masy czynnej, tak że odstaje ona od kratki w formie brykiecików zniszczono intensywnym ładowaniem. Płyty ujemne o opisanych cechach należy złomować.