Płomień palnika

Akumulatory » Płomień palnika

Akumulatory przeznaczone do konserwacji elektrycznej ustawia się na stojakach drewnianych, odizolowanych od podłogi (najlepiej dwupoziomowych). Wysokość stojaków powinna zapewniać swobodną obsługę akumulatorów podczas ładowania, wyładowania i wykonywania pomiarów. W przypadku ustawienia kilku stojaków przejście między rzędami powinno wynosić co najmniej 1,0 m. Konstrukcja stojaka do akumulatora jest pokazana na rysunku 1.1.2.

W akumulatorni powinny znajdować się regały drewniane do odstawiania akumulatorów zakonserwowanych, kran z wodą bieżącą przystosowany do umocowania węża, zlew kamionkowy i ścieki do wody w posadzce z odpływem wody do neutralizatora, naczynia kamionkowe lub szklane do przechowywania wody destylowanej i elektrolitu, dzbanki szklane, kamionkowe lub z masy kwasoodpornej oraz lejki szklane.

Akumulatornia musi być wyposażona w następujące przyrządy po-miarowo-kontrolne: woltomierz laboratoryjny na prąd stały, klasy 1,5 o zakresie pomiarowym 3,7,5 i 15 V (o długości skali przynajmniej 100 mm), areometry laboratoryjne do pomiaru gęstości elektrolitu, duży o zakresie 1,0-1,5 g/cm3 i małe z pipetą i pompką gumową o zakresach 1,0-1,15 g/cm3, termometry laboratoryjne do pomiaru temperatury w granicach od -20°C do 60°C i termometr ścienny.

Oprócz wymienionych przyrządów w akumulatorni powinny się znajdować urządzenia pomocnicze: przewody jednożyłowe w gumie lub innej izolacji do łączenia akumulatorów ze sobą lub z zaciskami źródła prądu stałego. Przewody muszą być zaopatrzone w odpowiednie ołowiane lub obołowione końcówki pozwalające na pewne połączenie akumulatorów. Przewody zapasowe podwiesza się na stojakach, tak aby nie leżały na podłodze.

W akumulatorni powinna się znajdować skrzynia z trocinami lub z piaskiem do zasypywania rozlanego elektrolitu oraz naczynia z roztworami neutralizującymi działanie elektrolitu (w razie wylania elektrolitu na części ciała lub ubioru).