Pierwsze ładowanie

Akumulatory » Pierwsze ładowanie

Pierwsze ładowanie przeprowadza się, zgodnie z przepisem wytwórcy, metodą stałego natężenia prądu (/). Krajowe akumulatory suchoładowane napełnia się elektrolitem o gęstości 1,26 g/cm3 i odstawia do nasiąknięcia na okres 20 minut. Następnie ładuje się prądem I = 0,1 Q.i0 [A] przez okres 4-10 godzin, do wystąpienia objawów pełnego naładowania. Te akumulatory po napełnieniu elektrolitem nie wymagają ładowania uruchamiającego, gdy pojazd odbędzie bezpośrednio po zabudowie akumulatora kilkugodzinną nieprzerwaną jazdę, podczas której nastąpi całkowite ładowanie akumulatora.