Pełne komory osadowe w bloku

Akumulatory » Pełne komory osadowe w bloku

Pełne komory osadowe w bloku świadczą o wysokim stopniu zużycia płyt. Zestawy płyt z takiego akumulatora kwalifikują się do zezłomowania. Dobry stan płyt w zestawach, w których stwierdzono zwarcia (przerostami masy czynnej, ciałem obcym lub uszkodzonym separatorem) pozwala zastosować zestaw ponownie ale po usunięciu przyczyny zwarć. Jeżeli nie ma widocznej przyczyny powstania zwarcia, to należy w zestawie wymienić wszystkie separatory na nowe.

Dobra płyta dodatnia ma barwę ciemnobrązową, jest płaska a krawędzie jej są równoległe. Masa czynna wypełnia wszystkie oczka i licuje z kratką. Zużyta płyta, po prawidłowej eksploatacji, wykazuje ubytki masy w 50%, niektóre oczka kratek są już puste. Barwa płyty jest nadal brązowa, a kratka cała.