Pęknięcie grodzi międzyogniwowej

Akumulatory » Pęknięcie grodzi międzyogniwowej

Pęknięcie grodzi międzyogniwowej występuje rzadko i może być spowodowane upadkiem akumulatora. Zwarcia międzypłytowe powstają najczęściej na krawędziach płyt szczególnie u dołu w wyniku powstawania przerostów masy ujemnej (naturalny objaw występujący w trakcie eksploatacji), niesymetrycznej zabudowy separatorów, wykruszenia lub pęknięcia separatora, obcym ciałem metalicznym, które przypadkowo dostało się w zestaw (grudka ołowiu) itp.