Oznaki całkowitego naładowania

Akumulatory » Oznaki całkowitego naładowania

Dotychczas uważano akumulator za całkowicie naładowany, jeżeli podczas ładowania w trzech kolejno po sobie następujących pomiarach, wykonanych w odstępach 1-godzinnych wykazywał stałe napięcie na końcówkach, stałą gęstość elektrolitu i intensywne gazowanie przy uwzględnieniu zmian wywołanych zmianami temperatury.

Obecnie upraszcza się tę definicję. Akumulator ładowany stałym natężeniem prądu 1 = 0,1 Q20 [A] uważa się za naładowany, jeżeli napięcie na końcówkach nie zmieni się więcej niż o 0,05 V w trzech kolejnych pomiarach dokonanych w odstępach jednogodzinnych. Akumulator ładowany stałym napięciem o wartości U = 14,80 ± 0,05 V z początkowym prądem ładowania Ip = 0,5 Q20 [A] uważa się za naładowany, gdy zmiany prądu nie przekraczają wartości 0,1 A w trzech kolejnych pomiarach dokonanych w odstępach jednogodzinnych.

W eksploatacji, przy prawidłowej obsłudze polegającej na uzupełnianiu poziomu elektrolitu tylko wodą oczyszczoną, stopień naładowania określa gęstość elektrolitu znajdującego się w akumulatorze. W tablicy 7.3 podano zależność stopnia naładowania akumulatora od gęstości elektrolitu zawartego w akumulatorze.

Czasami stosowane są mechaniczne wskaźniki stanu naładowania oparte na zasadzie pomiaru gęstości elektrolitu. Wskaźnik taki ma w jednym z ogniw akumulatora pływak zanurzony w elektrolicie i połączony mechanicznie ze wskazówką. Stopień zanurzenia pływaka zależy od gęstości elektrolitu, stąd wskazania wycechowane są w procentach całkowitego naładowania.

Podobne rozwiązanie oparte na tej samej zasadzie stosuje się w akumulatorach motocyklowych. Na jednej ze ścian bocznych naczynia jest umieszczona rurka połączona z naczyniami i wypełniona elektrolitem. W rurce znajdują się trzy kulki różnobarwne o różnej gęstości. W stanie całkowitego naładowania wszystkie kulki pływają. Pierwsza opada po pobraniu około 30% pojemności, druga po pobraniu 60% pojemności, trzecia po wyładowaniu w 90%.

Innym sposobem pomiaru stopnia naładowania, stosowanym w praktyce, jest pomiar napięcia poszczególnych ogniw pod obciążeniem. Do tego rodzaju pomiaru stosuje się woltomierz widełkowy (tzw. próbnik ogniw), Przy próbie mierzy się kolejno napięcie poszczególnych ogniw akumulatora, przy czym pomiar napięcia jednego ogniwa powinien trwać około 3-5 s. Uzyskane nacięcia są miarą naładowania poszczególnych ogniw lub całego akumulatora.