Organizacja pracy

Akumulatory » Organizacja pracy

Stacja obsługi prowadzi całą gospodarkę akumulatorową przedsiębiorstwa. Obieg dokumentów, pokwitowań, kart pracy, prowadzenie kartoteki itd. ustala kierownictwo. Organizacja musi być taka, aby w prosty sposób można było odtworzyć całą przeszłość akumulatora, tzn. datę produkcji, datę uruchomienia, okresy eksploatacji itp. Dlatego też każdy akumulator powinien mieć swój numer ewidencyjny wybity na łączniku ogniwa lub namalowany na obudowie oraz w kartotece swoją kartę, na której wpisuje się wszystkie wymienione uprzednio czynności.

Powinna obowiązywać zasada, że akumulator przez okres trwałości jest eksploatowany w jednym pojeździe. W okresie konserwacji akumulatora w stacji obsługi akumulatorów użytkownikowi pojazdu wydaje się akumulator zapasowy. Przy takiej organizacji pracy stacja powinna dysponować akumulatorami zapasowymi w liczbie około 5% stanu wszystkich akumulatorów użytkowanych w pojazdach.