Określenie stopnia naładowania przez pomiar gęstości elektrolitu

Akumulatory » Określenie stopnia naładowania przez pomiar gęstości elektrolitu

Określenie stopnia naładowania przez pomiar gęstości elektrolitu w poszczególnych ogniwach akumulatora podczas okresowej obsługi jest na ogół niemożliwe, gdyż rzadko można pobrać z ogniw ilość elektrolitu niezbędną do określenia gęstości, a pomiar po dodaniu wody oczyszczonej do elektrolitu jest problematyczny. Pomiar taki można wykonać następnego dnia po uzupełnieniu elektrolitu i po jego całkowitym wymieszaniu.