Obsługa w pojeździe

Akumulatory » Obsługa w pojeździe

Akumulator eksploatowany w pojeździe wymaga okresowej obsługi i konserwacji. Częstotliwość tej obsługi zależy od intensywności eksploatacji pojazdu. Zaleca się ją przeprowadzać co 4 tygodnie w ciepłej porze roku, a co 8 tygodni w chłodnej i zimowej porze roku. Okres ten należy skrócić, jeżeli podczas rozruchu silnie przygasa oświetlenie pojazdu lub obroty rozrusznika są nierównomierne. Występujące zawilgocenie akumulatora i związane z nim powstawanie soli na jego końcówkach sygnalizują konieczność przeprowadzenia konserwacji. Obsługa okresowa akumulatora prawidłowo pracującego polega na:

- oczyszczeniu akumulatora z nagromadzonego na nim brudu i śladów elektrolitu,

- wykręceniu korków, sprawdzeniu ich stanu i drożności,

- sprawdzeniu poziomu elektrolitu i uzupełnieniu go wodą oczyszczoną,

- wkręceniu korków,

- sprawdzeniu zamocowania akumulatora i dokręceniu śrub mocujących. Raz na kwartał obsługę okresową należy poszerzyć o:

- zdjęcie zacisków przewodów z końcówek akumulatora, ich oczyszczenie, oczyszczenie powierzchni stykowych i natłuszczenie wazeliną techniczną,

- sprawdzenie gęstości elektrolitu,

- sprawdzenie napięcia regulatora,

- oczyszczenie półki lub skrzynki, na której jest zabudowany akumulator, } - natłuszczenie górnej powierzchni akumulatora (dotyczy akumulatorów z pojedynczymi wieczkami uszczelnionymi masą zalewową). Podczas obsługi okresowej należy unikać:

- zwierania akumulatora: rozmyślnego (badanie na tzw. iskrę), przypadkowego (podczas zdejmowania zacisków przewodów - najpierw zdejmujemy przewód połączony z masą pojazdu), przez położenie na akumulatorze narzędzi,

- zdejmowania zacisków na siłę,

- zbliżania się do akumulatora z otwartym ogniem lub papierosem,

- rzucania lub obijania jednego akumulatora o drugi.

Akumulator sprawdzony w pojeździe w przypadku braku rozruchu należy poddać badaniu próbnikiem akumulatorowym. Jeżeli pomiar próbnikiem jest dodatni (wskazania w obszarze koloru zielonego lub żółtego), to akumulator nie jest przyczyną braku rozruchu. W przypadku ujemnego badania próbnikiem akumulator należy przekazać do stacji obsługi.