Obsługa stacji

Akumulatory » Obsługa stacji

Zakres napraw akumulatora, wykonywanych w stacji obsługi, zależy od jego stanu. Akumulator dostarczony do stacji należy dokładnie oczyścić z brudu. Następnie określić stopień naładowania akumulatora areometrem lub woltomierzem widełkowym (pkt 7.9). Konserwację akumulatorów częściowo naładowanych można odłożyć do okresu dogodnego dla ładowni. Akumulatory wyładowane całkowicie należy natychmiast naładować, aby zahamować dalsze procesy niszczące.

Jeżeli po ładowaniu niektóre ogniwa akumulatora nie wykazują pełnego naładowania, to należy zastosować ładowanie wyrównawcze (pkt 7.6). Na ogół doprowadza to wszystkie ogniwa do stanu całkowitego naładowania.

W naładowanym akumulatorze należy sprawdzić gęstość elektrolitu i, w razie potrzeby, skorygować do gęstości wymaganej. Następnie należy sprawdzić akumulator próbnikiem. Jeżeli ta próba wypadnie pozytywnie, to naładowany akumulator nadaje się do dalszej eksploatacji w pojeździe. Akumulatory, które po ładowaniu wyrównawczym nie wykazują pełnego napięcia mają zwarte niektóre ogniwa i kwalifikują się do naprawy lub do zezłomowania.