Obsługa garażowa

Akumulatory » Obsługa garażowa

Indywidualny kierowca sam prowadzi obsługę akumulatora eksploatowanego w pojeździe. Stan akumulatora zaleca się kontrolować po każdej dłuższej jeździe samochodem. Zakres obsługi jest analogiczny do podanego w pkt. 9.1, tzn. oczyszczenie akumulatora, uzupełnienie poziomu elektrolitu, sprawdzenie zamocowania i stanu korków.

Co kwartał zaleca się przeprowadzić obsługę okresową rozszerzoną, do której należy, oprócz czynności obsługi okresowej, oczyszczenie końcówek, sprawdzenie gęstości elektrolitu, sprawdzenie napięcia regulowanego, oczyszczenie półki pod akumulatorem i natłuszczenie końcówek i ewentualnie masy zalewowej.

Po każdym dłuższym postoju, po każdej awarii układu elektrycznego lub nadużywaniu rozrusznika oraz przed kolejnym okresem zimowym doładowujemy akumulator z prostownika na pojeździe lub wybudowujemy akumulator z pojazdu i przekazujemy do stacji obsługi akumulator do doładowania.