OBSŁUGA AKUMULATORA

Akumulatory » OBSŁUGA AKUMULATORA

Akumulator jest urządzeniem wrażliwym na złe warunki eksploatacji i wymaga dokładnej, troskliwej i starannej konserwacji. Każdy użytkownik pojazdu samochodowego, któremu zależy na pełnej sprawności technicznej pojazdu, powinien troszczyć się o zbudowany w pojeździe akumulator.