Nieprawidłowe zamocowanie akumulatora w samochodzie

Akumulatory » Nieprawidłowe zamocowanie akumulatora w samochodzie

Nieprawidłowe zamocowanie akumulatora w samochodzie, niewłaściwy przewód połączeniowy zakończony wadliwym zaciskiem prowadzą do uszkodzenia akumulatora lub do przerwania, połączenia akumulatora z prądnicą. Tylko w nielicznych typach samochodów stosuje się oddzielny wyłącz- nik akumulatora, który pozwala odłączyć akumulator od instalacji elektrycznej pojazdu. Powszechnie odłącza się akumulator od instalacji elektrycznej pojazdu przez zdjęcie końcówki przewodu połączeniowego z końcówki biegunowej akumulatora.