NIEDOMAGANIA I NAPRAWY

Akumulatory » NIEDOMAGANIA I NAPRAWY

Zagadnienie naprawy akumulatorów budzi dyskusje i kontrowersje. W za-sadzie akumulator nie nadaje się do naprawy, dlatego w rozwiniętych krajach świata akumulatorów samochodowych i motocyklowych nie naprawia się. Nowe konstrukcje akumulatorów nie dają się rozmontować bez uszkodzenia obudowy a stare, chociaż są rozbieralne, trudno naprawić. Spawanie utlenionych powierzchni ołowiu, zawierających resztki elektrolitu jest sztuką wymagającą dużych umiejętności i odpowiedniego wyposażenia.

Argumentami przemawiającymi przeciw naprawianiu są również względy ekonomiczne, zdrowotne i ochrony środowiska. Pracochłonność niezbędna do wyprodukowania akumulatorów na linii w fabryce jest niewspółmiernie niska w stosunku do pracochłonności związanej z demontażem i naprawą akumulatorów w skromnych warunkach warsztatowych.