Ładowanie zmodyfikowane stałym napięciem

Akumulatory » Ładowanie zmodyfikowane stałym napięciem

Ładowanie zmodyfikowane stałym napięciem ('U) polega na ładowaniu napięciem U = 2,6 V/ogniwo przy załączonej w szereg z akumulatorem rezystancji. Przebieg takiego ładowania przedstawia rysunek 7.1c.