Ładowanie z przetwornicy

Akumulatory » Ładowanie z przetwornicy

Do ładowania akumulatorów z sieci rozdzielczych prądu przemiennego stosuje się mechaniczne przetwornice złożone z silnika asynchronicznego z prądnicą bocznikową lub szeregowo-bocznikową. Przy ładowaniu z przetwornicy tylko jednego rodzaju akumulatorów nie trzeba stosować oporników, gdyż napięcie prądu stałego reguluje się natężeniem prądu wzbudzenia prądnicy.

Wadą przetwornic jest ich stosunkowo mała sprawność i wynikająca stąd mała ich ekonomiczność. Większą liczbę różnego typu akumulatorów w dużych ładowniach ładuje się z własnej sieci rozdzielczej prądu stałego. Każdy obwód ładowania trzeba wykonać podobnie jak przy ładowaniu z sieci prądu stałego. Należy przy tym zauważyć, że równocześnie na jednym obwodzie można ładować akumulatory tego samego lub zbliżonego typu (pod względem pojemności znamionowej).

Przykładowy schemat dwóch obwodów do ładowania akumulatorów z lokalnej sieci prądu stałego, pochodzącego z przetwornicy, pokazano na rysunku 7.9. Obwody różnią się tym od poprzednio omawianych, że zamiast wyłącznika ręcznego i zwrotnego zastosowano stycznik zasilany prądem zmiennym. Stycznik automatycznie odłącza obwody od szyn zbiorczych prądu stałego przy zaniku prądu przemiennego i zapobiega wyładowaniu akumulatorów z jednego obwodu na drugi obwód lub na prądnicę prądu stałego. Oprócz tego, bezpośrednio za przetwornicą zastosowano przekaźnik zanikowy, który przerywa dopływ prądu stałego do przetwornicy. Takie rozwiązanie zastosowano również w celu uniknięcia niepożądanych wyładowań akumulatorów.

Obwód drugi przewidziano do ładowania akumulatorów, jak również do wyładowań kontrolnych. Obwód ten jest wyposażony dodatkowo w ręczny przełącznik zatablicowy, który umożliwia wyładowanie akumulatorów w czasie zaniku prądu przemiennego w sieci (zabezpieczając wyładowanie przed przerwami), a ponadto skierowuje prąd we właściwym kierunku przez przyrządy pomiarowe, amperomierz i licznik amperogcdzin. Należy pamiętać, że kierunki przepływu prądu w czasie ładowania i wyładowania są przeciwne.

Opisane rozwiązanie obwodu usuwa konieczność manipulowania przy biegunach akumulatora w czasie przełączeń (ładowanie, wyładowanie), a tym samym zapobiega ewentualnym pomyłkom. Oprócz tego daje oszczędność w miernikach, które znajdują zastosowanie zarówno przy ładowaniu, jak i wyładowaniu.