Ładowanie z prostowników

Akumulatory » Ładowanie z prostowników

Obecnie najczęściej przetwarza się prąd przemienny na stały stosując diody germanowe lub krzemowe. Głównymi zaletami prostowników są: duża sprawność, praca bezszmerowa i niskie wymagania w zakresie obsługi. W ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój techniki prostowania i sterowania procesami ładowania z wyeliminowaniem wpływu napięć i częstotliwości w sieci rozdzielczej prądu przemiennego. Budowę i zasadnicze elementy prostownika suchego pokazano na rysunku 7.10. Prostownik składa się m.in. z transformatora ze ściśle oddzielonymi uzwojeniami (pierwotnego od wtórnego).