Ładowanie z jednego zasilacza kilku baterii

Akumulatory » Ładowanie z jednego zasilacza kilku baterii

Ładowanie z jednego zasilacza kilku baterii połączonych równolegle bez kontroli natężenia prądu w każdej z gałęzi jest dopuszczalne, jeżeli w każdej gałęzi znajduje się ta sama liczba ogniw albo baterii akumulatorów tego samego rodzaju lub nieznacznie różniących się pojemnością.