Ładowanie stałym prądem o stopniowanej wartości

Akumulatory » Ładowanie stałym prądem o stopniowanej wartości

Ładowanie stałym prądem o stopniowanej wartości, zwane też dwustopniowym, jest to ładowanie prądem zmniejszającym się skokami, lecz mającym w każdym stopniu stałą wartość. Wartość ta wynosi dla pierwszego stopnia ładowania h = 0,1 Q2o [A] przy czym stopień ten kończy się w momencie osiągnięcia napięcia gazowania (Uog = 2,35 - 2,40 V). Dla drugiego stopnia ładowania przyjmuje się I2 = 0,05 Q20 [A], Ładowanie tym sposobem jest dłuższe od poprzedniego, jest ono jednak efektywniejsze. Przebieg ładowania tą metodą pokazano na rysunkach 5.5 i 7.16.