Ładowanie stałym natężeniem prądu w czasie całego ładowania

Akumulatory » Ładowanie stałym natężeniem prądu w czasie całego ładowania

Ładowanie stałym natężeniem prądu w czasie całego ładowania (/), zwane też jednostopniowym, odbywa się prądem o stałej wartości (/ = const.). Standardową wartością natężenia prądu jest wartość I = 0,lQ2o [A]. Przebieg ładowania przedstawiono na rysunku 7.la.