Ładowanie stałym natężeniem prądu

Akumulatory » Ładowanie stałym natężeniem prądu

Ładowanie stałym natężeniem prądu, jednostopniowe prowadzimy najczęściej z powodu ograniczonego czasu ładowania akumulatora stałym natężeniem prądu o wartości I = 0,1 Q20 [AJ do oznak całkowitego naładowania. Akumulator całkowicie wyładowany naładuje się w ten sposób przez 12-13 godzin. W czasie ładowania stałym natężeniem prądu należy przestrzegać następujących wskazań:

- ładowanie prowadzić natężeniem prądu równym lub mniejszym od dopuszczalnego,

- temperatura elektrolitu w czasie ładowania nie może przekroczyć 50°C,

- ładowania nie należy przedłużać akumulator jest naładowany, jeżeli wykazuje cechy całkowitego naładowania (pkt. 6.9)

- temperatura elektrolitu na początku ładowania nie powinna być niższa od 5°C.

Ładowanie stałym napięciem w pojeździe

W pojeździe akumulator ładuje się metodą stałego napięcia. Ładowanie metodą stałego napięcia dopuszczalne jest przy zachowaniu napięcia pracy 2,4 V/ogniwo + 0,05 V. Przekraczanie tego napięcia prowadzi do przeładowania akumulatora, gdyż nie jest on w stanie bronić się samoczynnie przed przeładowaniem.

Można to odczytać z charakterystyk ładowania przedstawionych na rysunku 7.2. Wykreślono tam zmiany napięcia w czasie ładowania akumulatora 12 Y, w temperaturze 27°C, dla trzech różnych stanów naładowania. Krzywa 100% przedstawia napięcie dla akumulatora w pełni naładowanego, krzywa 75% dla naładowanego w 3/4, a krzywa 50% - dolna dla naładowanego w połowie.