Ładowanie stałym natężeniem do gazowania akumulatora

Akumulatory » Ładowanie stałym natężeniem do gazowania akumulatora

Ładowanie stałym natężeniem do gazowania akumulatora (2,4 y/ogniwo), a następnie stałym napięciem (IU) do pełnego naładowania pokazano na rysunku 7.d.

Każda z opisanych metod wymaga źródła ładującego o odpowiedniej charakterystyce zewnętrznej umożliwiającej realizację metody. Na rysunku 7.1 przedstawiono również charakterystyki zewnętrzne źródeł zasilania dla realizacji każdej z opisanych metod. Czas ładowania zależy od przyjętej metody ładowania i mocy źródła. Dla metody W, U oraz I wynosi 8-12 godzin, a dla metody / (2-stopniowej) IU oraz W - powyżej 12 godzin. Dla ładowania pojedynczych akumulatorów zaleca się stosować metody I, U, W a. dla ładowań większej liczby akumulatorów połączonych szeregowo metody /, IU. Rozwija się ostatnio indywidualne urządzenia do ładowania akumulatorów metodą stałego napięcia (U). Stabilizowane napięcie stałe tych urządzeń ma wartość U = 14,8± 0,05 V a moc urządzeń zapewnia początkowy prąd ładowania o wartości liczbowej / = 0,5 Q2o [A].